Välkommen till Botkyrka Röda Korskrets

Vi bedriver verksamheter utifrån de behov som finns i Botkyrka och tillgång på frivilliga med olika erfarenheter som vill engagera sig i verksamheter.

Här på hemsidan kan du läsa mera om vad vi arbetar med.

Alla som är engagerade i Botkyrka Rödakorskrets arbetar som frivilliga. Kom med du också. Blir vi flera kan vi göra mera. Att engagera sig är ett utmärkt sätt att lära känna nya människor. Du bestämmer själv hur mycket tid du kan lägga ner.

Botkyrkakretsen förvaltar Elvira och Verner Bengtssons fond.

Du som bor i Botkyrka kommun har möjlighet att ansöka om bidrag. Fondreglerna hittar du här

Mat till Syrien

Insamling till matpaket till Syrien, våren 2014.

Över 6 miljoner människor är i akut behov av mat i Syrien.

Köp ett matpaket