Sandemar Naturreservat

Röda Korset i Haninge har verksamhet på flera platser i kommunen och vi har också verksamhet inom många områden. Du kan hjälpa oss att hjälpa! Det kan handla om att ge barn stöd vid läxläsning, träna svenska med nyinvandrade, engagera dig i besöksverksamhet eller anhörigstöd, aktivera dig i sygrupp/arbetsgrupp eller samla in pengar till våra verksamheter i Sverige och världen. Vi har även Kupor på två platser i kommunen.

Våra prioriterade målgrupper är äldre och flyktingar.

 

Matts Wallin

Epost matts.wallin@bredband.net


[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]