Välkommen till Röda Korset i Höör

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.
Inom Höörs Röda Korskrets arbetar vi inom flera olika verksamhetsområde för att nå detta mål. Lokalt består arbetet bl a av besöksverksamhet, anhörigstöd och insamlingar och internationellt har vi genom Svenska Röda Korset bidragit med medel till bl.a. människor på flykt och till insamlingar till mat och sjukvård i Afrika.
Det är framför allt secondhandförsäljningen av skänkta varor som gör det möjligt för kretsen att genomföra sina arbetsprojekt.

Tack för alla bidrag.

Vill du veta mer, kontakta

Höörs Röda Korskrets

Ordförande:             Eva Olsson

Telefon:            0413-24072

Secondhandförsäljningen
Föreståndare
:  Inger Sjöberg
Telefon:            0413-20180

Secondhandförsäljningen på Mötesplats Kupan i Höör
Öppettider fr.o.m. 3 februari 2016

Onsdag  kl 12.00 - 16.00
Torsdag kl 12.00 - 16.00
Lördag   kl 10.00 - 14.00

Nyheter

Visa fler nyheter
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]