Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Karlskoga

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Karlskogakretsen arbetar bland annat med försäljning av egentillverkade och skänkta alster, insamlingar, lotterier, anhörigstöd och besök på äldreboenden.  Arbetet bedrivs av ett 30-tal volontärer.
Läs mer...

Kretsstyrelsen och volontärerna har tillgång till ett intranät med styrelseprotokoll, kalendarium, kontaktlista mm. 
Inloggning

Vill du veta mer, "surfa" vidare här på hemsidan eller kontakta:

Lisbet Hall Karlsson / 070-5136992  lisbet.hk@allt2.se som är ordförande Karlskogakretsen

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]