Du är här: Start/Kristianstad/Stöd oss

Stöd oss

Skicka till:

 Röda Korset ger direkt stöd till människor som behöver hjälp. Det kan handla om mat, rent vatten, psykosocialt stöd, hälsovård och utbildningsinsatser. Hundratals projekt pågår både här hemma i Sverige och ute i världen. Här följer insamlingar som bedrivs:

Rädda mammorna

De flesta offren i krig är civila. Mammor och barn är extra utsatta för hot, skador och väld. De lämnas ofta kvar utan skydd i ett samhälle där krig eller väpnad konflikt får normala värderingar och samhällsstrukturer att bryta samman.

Många bär på fysiska och psykiska ärr. Röda Korset arbetar även i Sverige med att efterforska och återförena familjer som kommit ifrån varandra i krig och konflikter. På sex orter i landet driver Röda Korset också behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade.

Höstinsamlingen

Röda Korsets arbete bygger på frivilliga insatser och frivilligarbetare behövs över hela landet för att möta de behov som finns.

De medel vi får in tack vare höstinsamlingen ska användas till att utveckla vårt arbete i Sverige och att möta de hjälpbehov som finns.

Världens barn

Miljontals barn har ingen skola att gå till och saknar möjlighet att behandlas av läkare. Tillsammans arbetar vi med att förbättra livsvillkoren för barn i alla världens hörn.

Kramas för de ensamma

I Sverige håller ensamhet och isolering på att bli en folksjukdom. Med frivilliginsatser kan äldres och anhörigas isolering brytas. Inför julen skramlar Röda Korset med bössorna för att utveckla all den sociala verksamhet som vi bedriver i Sverige.

Insamling katastrofhjälpen

Hjälpen från Röda Korset är avgörande för människors liv och hälsa. Katastrofhjälpen garanterar att Röda Korset alltid finns på plats - före, under och efter en katastrof.

Stöd Röda Korset

Stöd Röda Korset genom att bli medlem eller frivillig. Du kan även göra det genom att lämna in kläder eller möbler till Mötesplats Kupan. För mer information kontakta Mötesplats Kupan: Tel. 044-100955

Ge en gåva

När nöden är som störst kan din hjälp vara närmast. Du skänker pengar genom att klicka på knappen här nedan och det finns flera olika områden för hjälpinsatser att välja på. Du kan betala med kort, din internetbank eller få ett inbetalningskort hemskickat.

Ge en gåva
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]