Vi stödjer nu kampen mot Ebola i Västafrika! Fram till årsskiftet går det som kommer in i våra insamlingsbössor på Maxi och andra ställen till detta ändamål.

Pengarna som Röda Korset samlar in går till:
•Röda Korsets ebolakliniker, personal och utrustning samt vatten och sanitet
•Utbildning och utrustning för frivilliga som informerar i byar om sjukdomen
•Utbildning och utrustning till våra frivilliga som tar hand om döda kroppar och desinficerar hem
•Transporter av sjuka personer till klinikerna
•Stöd till drabbade familjer (både nödhjälp och psykosocialt stöd)
•Försäkringar för våra frivilliga och anställda

Dagens Ros

En vacker ros och stort tack till alla som bidragit till det mycket goda resultat vi uppnått på vår knallemarknad och julbasar!

En riktigt god jul önskar vi er!Vill du bli frivillig?

Vill du bli en av våra frivilligarbetare i någon av kretsarna i Kungälv?

Vi finns i Harestad, Hålta, Kungälv, Marstrand, Romelanda, Solberga, Torsby Lycke samt i Ytterby

Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på "kontakta oss"

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]

Livsviktiga klappar

Decemberkamp 2014

Matpaket till Syrien och andra gåvobevis.

Köp gåva