Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Nepal drabbat av kraftig jordbävning -Kungälvskretsen samlar in pengar!

Nepal har drabbats av en kraftig jordbävning. Jordbävningen mätte 7,9 på Richterskalan och hittills uppgår dödstalet till 4 000 personer (28 april). En siffra som kommer att stiga. 8 miljoner människor i 39 av landets totala 75 distrikt är drabbade. Räddningsarbetet försvåras av stora skador på infrastrukturen. Det är svårt att få en överblick över hela området då telefonnätet inte fungerar på flera ställen men de rapporter Röda Korset fått vittnar som stora skador.

- Vi vet ännu inte omfattningen av skadan, men det råder ingen tvekan om detta är den mest förödande jordbävningen sedan 1934. De som drabbats kommer att behöva mycket stöd inklusive mat, vatten, sjukvård och nödbostäder, berättar Jagan Chapagain, ansvarig för Asien och Stillahavsområdet i Internationella Röda Kors och Röda halvmåne federationen (IFRC) .

Skalvets epicentrum var 80 km från Kathmandu i Lamjung, Gorkha distriktet. De flesta offer som hittills rapporterats är från Kathmandu dalen där flera byggnader kollapsat i de tätbefolkade områdena, bland annat historiska byggnader som Darahara Tornet.

Lokal beredskap räddar liv!

1500 frivilliga och 300 anställda från Röda Korset utbildade i första hjälpen har mobiliserats till drabbade områden och arbetar intenstivt med att rädda liv. Röda Korset blodbank i Kathmandu hjälper också till med att förse de viktigaste medicinska anläggningar i huvudstaden med blod. Röda Korset hjälper även till att återförena familjer i det kaos som råder.

Röda Korset i Nepal har lång erfarenhet av att hantera naturkatastrofer och spelar en ledande roll i landets beredskapsplaner för att hantera katastrofer. Röda Korset finns på plats i samtliga av Nepals 75 distrikt och når årligen ut till cirka 2 miljoner människor.

Sjukvård, tillfälligt boende, rent vatten och att återförena familjer är prioriterat i det första akuta skedet av hjälpinsatsen, men befolkningen kommer behöva hjälp under lång tid framöver. Röda Korset planerar att nå 75 000 personer (15 000 hushåll) under kommande ett och ett halvt år.

 

 


 

 

GILLA OSS PÅ FACEBOOK!


Vill du bli frivillig?

Vill du bli en av våra frivilligarbetare i någon av kretsarna i Kungälv?

Vi finns i Harestad, Hålta, Kungälv, Marstrand, Romelanda, Solberga, Torsby Lycke samt i Ytterby

Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på "kontakta oss"

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]

Från flykt till framtid

Över 50 miljoner människor befinner sig just nu på flykt runtom i världen. På flykt från krig och konflikt, våld och övergrepp, förföljelse och terror.
Röda Korsets unika mandat gör att vi kan finnas på plats både mitt i krig och konflikt och när människor tvingas fly utanför sitt land.

Ditt stöd behövs!