Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Laholm

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

 

Knäred: Kerstin Zelander Nilsson /0430-50660

Laholm: Lars Göran Wallin / 0430-71616/070-5946540

Veinge-Tjärby: Ann Kristin Bäckman / 035-7880194 / 070-5653580

Våxtorp-Hasslöv: Lillemor Johnsson / 0430-30352 / 070-2962466 / lillemor.tore.johnsson@gmail.com

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]