Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Mönsterås

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Birgitta Bäckman  0499-44589

    Kupan tel.          0499  -12586               

 

 

.