Ödeshög centrum

Välkommen till Röda Korset i Ödeshög

Mötesplats Kupan -- secondhand, kaffeservering, lotteri 

Klubbgatan 1,   tel  0144 30 40 01
tisdag 9 - 13
torsdag 14 - 18 även stickcafé
lördag  10 - 14

Läs mer om Mötesplats Kupan

Rödakorsknuten --  väv- och systuga

Storgatan 14A
måndag 10 - 16
fredag 10 - 14

Läs mer om Rödakors-knuten

Svenska för nyanlända

Storgatan 17B (baksidan av Swedbank)
onsdag och torsdag kl 14 - 16. Startar den 23 augusti 2017

 

Läxhjälp, grundskola, gymnasiet, SFI

Storgatan 14 B
Tisdag kl 16 - 18 
Startar den 29 augusti 2017

Läs mer om Läxhjälpen

Engelska 

Kurs kan startas om intresse finns. Kontakta Gunnel Frisk