Välkommen till Röda Korset i Örebro!

Vårt arbete inom Röda Korset i Örebro består av många olika delar, i våra lokala kretsar arbetar vi bl.a. med mentorverksamhet, stöd till asylsökande, besöksverksamhet, anhörigstöd, social verksamhet i olika former, insamlingar och secondhandförsäljning.
Vi finns också ute vid Mellringe återvinningsstation, Åternyttan, en vecka varje månad där du kan lämna hela och rena kläder, prylar m.m. som vi kan sälja. Se mer information på Örebro Kommuns hemsida: www.orebro.se

 

Asylsökande/nya svenskar 
Välkommen till vårt språkcafé och träna svenska

Mer information och tider hittar du under fliken Vårt arbete i kolumnen till höger.
Asylum seekers - welcome to our language café and practice Swedish
For more information please see Vårt arbete in the right column.

 

Second hand/Mötesplats på Nygatan 29-36 i Örebro

Mer information och öppettider hittar du under fliken Mötesplatser / vill du skänka kläder och prylar i kolumnen till höger.

Du kan göra skillnad!
Situationen vid Medelhavet är katastrofal, och varje bidrag är viktigt för att hjälpa människorna på flykt. Röda Korset finns på plats längs hela flyktvägen, från krigets Syrien till Medelhavets stränder. Tusentals volontärer delar ut nödhjälp som mat, vatten, sovsäckar, hygien- och babypaket. Genom ditt stöd är du med och lindrar lidandet för tusentals människor.
Är du företag eller privatperson och vill ge ditt bidrag - se stod.redcross.se

 

 

 

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]