Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

 

Bäste Röda Korsare

Svenska Röda Korset är en svensk frivilligorganisation med omkring 1.100 lokalföreningar i hela landet. Svenska Röda Korset ingår i den internationella Röda Kors-rörelsen, som verkar i 190 länder och har 97 miljoner medlemmar. Tänk så många som stödjer Röda Korset! När det händer behövs vi!

Vid krig och terrorattacker och naturkatastrofer, som tycks vara ständigt återkommande, då är behovet av mat, friskt vatten och sjukvård mycket stort. Brist på friskt vatten och inget regn under långa perioder orsakar hungersnöd och kan krossa människors framtid. Många barn och vuxna lider här och nu. En akut hungerskris riskerar att leda till stora problem framöver för de drabbade.
 

Som vanligt agerar Röda Korset kraftfullt med hjälpinsatser.
Vi är också på plats hemma i Sverige och i Partille. Vi hjälper, bland mycket annat människor i ensamhet, stödjer flyktingar och är engagerade i många sociala aktiviteter till förmån för dem som har det svårt. Vi har regelbundna träffar och vi gör utflykter. Hör av dig och delta i vår verksamhet.
Vi hjälper bl.a. till med läxorna i skolan. Läxhjälpen är populär och mycket omtyckt, upp till 10 elever vid varje tillfälle.
Vi gör mycket mer - kom med!
På våra träffar sköter vi det administrativa samt planerar och förbereder olika aktiviteter. Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd och påverka verksamhetens utformning. Många hjälpande händer behövs.

Mycket kan uträttas genom din medverkan.

Tack för att du ställer upp!

 Övrigt se vidare under rubriken Vårt arbete. Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd och påverka verksamhetens utformning. Många hjälpande händer behövs.

Mycket välkommen!


[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]