Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Piteå

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Infjärden: Margareta Carlsson / 0911-240018 / 073-8044316 / jm.carlsson@allt2.se

Norrfjärden: Yvonne Selin / 070-679 63 78

Piteå: Ulla-Britt Boström 070-364 42 33 / ubgkonsult@hotmail.com 

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]

Från flykt till framtid

Över 50 miljoner människor befinner sig just nu på flykt runtom i världen. På flykt från krig och konflikt, våld och övergrepp, förföljelse och terror.
Röda Korsets unika mandat gör att vi kan finnas på plats både mitt i krig och konflikt och när människor tvingas fly utanför sitt land.

Ditt stöd behövs!