Välkommen till Röda Korset i Säffle

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i Säffle och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer

Kontaktpersoner för kretsarna i Säffle kommun finns i länkarna till höger. Ta gärna kontakt om du vill delta i Röda Korsets verksamhet eller har frågor.

Second Hand-butiken

Våra öppettider

Tisdag och onsdag    kl 10 - 18                 Lördag   kl 10 - 13

 

Röda Korsets mötesplats, med second hand-butik, drivs av samtliga kretsar i Säffle kommun. Adressen är Sundsgatan 18, tfn 0533 - 127 95.

Genom att köpa saker i vår second hand-butik stödjer du Röda Korsets sociala verksamhet, både inom och utom landet.

Hit kan du även skänka kläder, böcker och prylar. Vi är glada om det du skänker är helt och rent så att det snabbt kommer till nytta.

Vill du sitta en stund och dricka kaffe eller prata, är du välkommen till vår mötesplats.

 

Under 2016 vidaresändes 348.121 kronor till olika hjälpprojekt genom Säffles
 Röda Kors-kretsar

Fördelade på kretsarna
Tveta 40.000 kr
Näset 56.000 kr
Säffle 92.121 kr
Svanskog 30.000 kr

Av överskottet från Röda Korsets Second hand-butik skänktes
 130.000 kronor

Allt arbete inom Röda Kors-kretsarna och Second hand-butiken sker helt ideellt genom engagerade medlemmar

Kretsstämma

Kretsstämma har hållits måndagen den 27 feb kl 18 på Bylunda, Olof Trätäljagatan. 

Mötesanteckningar inkl verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse  finns att läsa  på Röda Korset Second Hand. 

Utbildningar med Rådgivningsbyrån

Karlstads stift har ett avtal med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar som gäller hösten 2016 - våren 2017. I avtalet ingår rådgivning och utbildning. Utbildningarna hålls av Saloa Rubil, jurist på Rådgivningsbyrån.      

Vårens utbildningar med Rådgivningsbyrån

9 feb        13.30 - 16.00       Grundutbildning i asylprocessen       Bylunda, Säffle

14 mars   13.30 - 16.00       Dublinförordningen                           Tingvallakyrkan, Karlstad             

25 april    13.30 - 16.00       Verkställinghetshinder                      Tingvallakyrkan, Karlstad              

Ingen kostnad och vi bjuder på fika!

Anmälan görs till Ingrid Kåwe på ingrid.kawe@svenskakyrkan.se eller 054 -

17 24 50                                                       

11 april - Lämna gärna in saker och ting du inte behöver!

25 april - Nu är det halva priset på barnkläder som gäller. Välkomna in och fynda!

 

Väntjänsten

Väntjänsten är en samarbetsverksamhet mellan Röda Korset, Svenska kyrkan och Säffle kommun.

Är Du ensam eller känner Du någon som är ensam, då kanske Du vill ha kontakt med Väntjänst?

Väntjänsten är en ideell insats som kan bryta ensamheten i vardagen för en stund. Väntjänsten är ett komplement till den hjälp och det stöd som anhöriga och kommunen ger och ersätter inte det arbete som utförs av utbildad och avlönad personal. Väntjänsten är gratis och de eventuella aktiviteter Ni utför tillsammans får inte heller kosta något. Väntjänsten får inte hantera pengar.

Väntjänsten kan utföras på olika sätt, det kan till exempel vara

 • -     en kaffestund
 • -     promenad
 • -     någon att prata med
 • -     avlasta anhöriga
 • -     sällskap till vårdcentral, sjukhusbesök
 • -     kaffe och underhållning en gång per termin och särskilt boende
 •  

  Väntjänsten utför endast insatser som känns trygga för både Dig och den som stöds. För att komma i kontakt med Väntjänsten kontaktar Du kommunens anhörigkonsulent, tfn nr 0533 - 68 12  96.

  Information till Dig som funderar på att bli ideell i Väntjänsten

  Du som vill utföra uppdrag inom Väntjänsten gör en ideell social insats som ska komplettera de insatser och det stöd anhöriga och kommunens personal ger. Väntjänsten är till för att bryta ensamheten för en annan människa, Din insats är viktig.

  -      Din insats är ideell, Du får alltså ingen lön
  -      Du är försäkrad under Dina uppdrag
  -      Du bestämmer själv hur mycket tid Du vill lägga på uppgiften och vad Du vill           engagera Dig i
  -      De aktiviteter Ni gör tillsammans får inte kosta något och Du får inte hantera pengar för den som har insatsen
  -      Du förbinder Dig att skriva på ett tystnadslöfte

  Att vara ideell inom Väntjänsten innebär att Du t ex kan

  -      Göra hembesök hos ensamma, där Ni t ex pratar, läser tillsammans, fikar och eventuellt tar en promenad. Vanligast är att man som ideell har ansvar för en eller flera personer som man besöker regelbundet.
  -      Du får inte göra sådant som hemtjänsten ska göra, t ex städa, tvätta och inköp
  -      Du kan följa med till exempelvis vårdcentral, sjukhusbesök, frisör, fotvård
  -      Medverka i fikagrupper på våra särskilda boenden ca en gång per termin

  Väntjänsten är en samarbetsverksamhet mellan Röda Korset, Svenska kyrkan och Säffle kommun. Vi har träffar några gånger per år. Vid träffarna kan vi få utbildning.

  Vill Du bli ideell i Väntjänsten? Kontakta kommunens anhörigkonsulent, tfn nr 0533 - 68 12 96

  Från flykt till framtid - Insamling i Säffle den 5 maj

  Fredagen den 5 maj genomförde representanter från Röda Korsets Säfflekrets  en insamling med temat Från flykt till framtid. Vi stod utanför ICA Nära och Systembolaget och på COOP. Även vår Second Hand-butik höll öppet denna dag och kassa-behållningen gick till insamlingen. Röda Korset fick in 4.895 kronor denna dag. Vi tackar våra generösa givare.                                

  Nu är butiken full av sommarens kläder!

  2017-05-16