Ordförande i Rödakorskretsen i Skurups kommun
Freddy Ericsson  E-post freddy.e@live.se

Aktuellt från Rödakorskretsen i Skurups kommun

Här är exempel på olika aktiviteter inom kretsen och du är välkommen att deltaga.

Anmäl dig till någon av nedanstående personer om du är intresserad av att deltaga i någon aktivitet. Ge oss några timmar av din tid!

MÖTESPLATS KUPAN, tel 076-1038153

Kupan är kretsens mötesplats och secondhandbutik.

Kupans adress är  Södergatan 1, Skurup.

Öppettider:  Sommaren 2017

Onsdagar och torsdagar kl 13.00 – 17.00  under juli månad   

Stängt fr.o.m 21 juli - t.o.m. 15 augusti.

Välkomna tillbaka onsdagen 16 augusti kl. 13.00 - 17.00 

SYSTUGAN (finns i Kupans lokal)

Systugan tar hand om och förädlar inlämnade tyger och garner. Framställer nya plagg och annat som kan säljas i Kupan.

Ansvarig för Kupan är Freddy Ericsson, tel 0411-53 24 87 eller 0722-53 24 87

ANHÖRIGSTÖD

Kretsen samverkar med Skurups kommun och medverkar i arrangemang för anhörigvårdare.

LEVA VIDARE GRUPP

Har någon som stod dig nära avlidit? Då kan det vara bra att prata med någon som är i samma situation. Röda korset samarbetar med kommunens församlingar.

Ansvarig Anhörigstöd och Leva vidare grupp

Inga Chrisén tel 0411-44 122

BESÖKSVERKSAMHET

Det finns många ensamma människor som uppskattar att ha en medmänniska att prata med då och då. Du själv kan få uppleva många stimulerande kontakter.

Vi besöker ensamma/socialt isolerade medmänniskor på boende i olika former och i egna hemmet.

Ansvarig för Skurup: Madeleine av Ugglas tel 0411-53 30 40

För Abbekås, Rydsgård och Skivarp: Åsa Carlsson tel 0411-306 10

KRISBEREDSKAP

Grupp av frivilliga, som kan ställa upp vid kris och katastroftillfälle i kommunen.

Ansvarig: Evert Andersson, tel 070-521 14 23

INSAMLINGAR

Kretsen deltager i olika insamlingar. Ansvariga är Ulla Bergman tel 0411-30 546 och Stefan Lindqvist tel 073-692 40 62 

För styrelsen i Rödakorskretsen i Skurups kommun

Freddy Ericsson, ordförande tel 0411-532487, mobil 0722-532487, E-post freddy.e@live.se

Agnetta Önnebo, sekreterare tel 073-068 85 40, E-post agnmoss@gmail.com

Inger Olsson, kassör tel 0411-410 10, E-post i.m.olsson@telia.com

Åsa Carlsson, Ulla Mattiasson och Stefan Lindqvist är ledamöter

Aktuellt

Vid bössinsamling Från flykt till framtid som gjordes under maj 2017 fick vi in 8 500 SEK . Stort tack till alla som bidrog till med pengar och/eller frivilligt arbete.

5-årsjubileum för Kupan vid 5-korset  Lördagen den 26 augsti kl. 11 - 14. Vi återkommer med mer information.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]