Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Södertälje kommun

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Järna: 

Södertälje stads rödakorskrets: sodertalje@redcross.se 

Mötesplats Kupan. Stängt tills vidare. Mer information kommer inom kort.

Globalkretsen i Södertälje - kontakta Södertälje stads rödakorskrets: sodertalje@redcross.se

Vårdinge: Margareta Aschan / 0158-60395 / ta@aschan.org

Enhörna: Ulla Borg / 08-55044568 / borg.ulla@gmail.com

Hölö-Mörkö: Barbro Hedberg / 070 5785741 / barbro82406@hotmail.com