Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Sundsvall

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer om vårt arbete kontakta:
Njurunda: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd) 060-561048 / 070-3999377 / birgith.molberg@telia.com

Skön: Ann-Christin Höglund / 060-536380 / annchristin.hoglund@comhem.se

Sundsvall: Mona Palander / 060-91128 / 072-5783300 / mona.palander@bredband.net

Skönsberg: Ulla Lorich Westling / 070-2692911 / info.rksb@telia.com

Tuna-Attmar-Stöde: Marianne Edlund / 060-22172 / 070-6242370 / 06022172@telia.com

Alnö: Kerstin Sjödin Pettersson / 076-7806575 / rkkupanalno@outlook.com

Ny rekryteringsgrupp sökes

Medlemmar

Röda Korsets sex kretsar i Sundsvall bildar en gemensam rekryteringsgrupp för att sprida information och marknadsföra kretsarnas arbete - allt - för att öka vår synlighet och engagemang.

Gruppens huvudsakliga uppgift är att på frivillig basis jobba strategiskt med att utveckla Röda Korsets arbete med rekrytering av frivilliga.

Titta gärna på den här filmen om att vara frivillig i vår organisation.

I vår nya rekryteringsgrupp kommer uppgifterna att variera.
Som exempel kan i uppdraget ingå att stå på strategiska platser i kretsarna för att marknadsföra Röda Korset eller ta emot intresseanmälningar från nya intresserade. Det finns egentligen inga gränser för vad gruppen kan åstadkomma. Tillsammans kommer ni att hitta er väg till framgång.

För mer information, kontaktuppgifter och möjlighet att söka uppdraget gå in på den här länken

Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, ålder och funktionsnedsättning breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]