Röda Korset Värmdökretsens foto

Välkommen till Röda Korset i Värmdö!


Du kommer väl till Värmdödagen?
» Läs mer...

Nytt från handarbetsgruppen!
» Läs mer här...

Nya Hjärt-Ljung-Räddnings-kurser.
» Läs mer här...

Underlag och protokoll från stämma 2017.
» Läs mer här...

Besök Facebook: https://www.facebook.com/redkross.varmdo
Glöm inte att "gilla"!

Värmdökretsens styrelse

Gun Munck af Rosenschöld, ordf RK Värmdö

Nyheter

Visa fler nyheter
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]