Bli volontär!

Många vill göra skillnad för människor på flykt genom att bli volontär i Röda Korset i Västerås, som nu gör allt för att möta det engagemang som många visar. Vi bjuder in till två informationskvällar där vi berättar om olika verksamheter där insatser kan göras. Vi har t.ex att vara flyktingguide, språkträning i grupp, språkstöd på stadsbiblioteket och språkcafé. Men det finns också andra insatser som direkt eller indirekt kan ha en avgörande betydelse för integration och framtid. Under informationskvällen får du möta aktiva volontärer.

Informationsmöten:

1. Måndagen den 21.9 kl 18.00 i ABF:s lokaler, Culturen, Sintervägen 6, Västerås

2. Måndagen den 19.10 kl 19.00 i Stadsbibliotekets hörsal.

Varmt välkommen!

Peder Sandahl, ordförande i Röda korset Västerås

 

Välkommen till Röda Korset i Västerås

Röda Korset är en av världens största hjälporganisationer med närmare 100 miljoner frivilliga och medlemmar världen över, Vi arbetar med humanitärt hjälparbete som till exempel att erbjuda stöd och bistånd före, under och efter en katastrof.

Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi är en ideell, opolitisk och neutral organisation som verkar för att skydda människors liv och hälsa oavsett religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.

Vårt hjälparbete innefattar bland annat hembesök, sjukhusvärdar, anhörigstöd, samtalsgrupper, sygrupper, utbildning, hållbar utveckling, efterforskning, familjeåterförening och katastrofarbete över hela världen.

I Sverige finns det över 1000 lokala kretsar som dagligen arbetar med att förverkliga Röda Korsets stadgar. Tre av dessa finns i Västerås: Röda Korset Västerås, Engsökretsen och Omkretsen Första Hjälpengruppen Aros.

Från flykt till framtid

Över 50 miljoner människor befinner sig just nu på flykt runtom i världen. På flykt från krig och konflikt, våld och övergrepp, förföljelse och terror.
Röda Korsets unika mandat gör att vi kan finnas på plats både mitt i krig och konflikt och när människor tvingas fly utanför sitt land.

Ditt stöd behövs!