Välkommen till Röda Korset i Västerås

Röda Korset är en av världens största hjälporganisationer med närmare 100 miljoner frivilliga och medlemmar världen över, Vi arbetar med humanitärt hjälparbete som till exempel att erbjuda stöd och bistånd före, under och efter en katastrof.

Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi är en ideell, opolitisk och neutral organisation som verkar för att skydda människors liv och hälsa oavsett religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.

Vårt hjälparbete innefattar bland annat hembesök, sjukhusvärdar, anhörigstöd, samtalsgrupper, sygrupper, utbildning, hållbar utveckling, efterforskning, familjeåterförening och katastrofarbete över hela världen.

I Sverige finns det över 1000 lokala kretsar som dagligen arbetar med att förverkliga Röda Korsets stadgar. Tre av dessa finns i Västerås: Röda Korset Västerås, Engsökretsen och Omkretsen Första Hjälpengruppen Aros.

Livsviktiga gåvor

Decemberkamp 2014

Matpaket till Syrien och andra gåvobevis.

Köp gåva