Välkommen till Röda Korset i Västerås kommun

Röda Korset är en av världens största hjälporganisationer med närmare 100 miljoner frivilliga och medlemmar världen över, Vi arbetar med humanitärt hjälparbete som till exempel att erbjuda stöd och bistånd före, under och efter en katastrof.

Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi är en ideell, opolitisk och neutral organisation som verkar för att skydda människors liv och hälsa oavsett religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.

Vårt hjälparbete innefattar bland annat hembesök, sjukhusvärdar, anhörigstöd, samtalsgrupper, sygrupper, utbildning, hållbar utveckling, efterforskning, familjeåterförening och katastrofarbete över hela världen.

I Sverige finns det över 1000 lokala kretsar som dagligen arbetar med att förverkliga Röda Korsets stadgar. Tre av dessa finns i Västerås: Röda Korset Västerås, Engsökretsen och Kretsen Förstahjälpengruppen Aros.

Kallelse till kretsstämma!

Ordinarie kretsstämma för Röda Korset Västerås:

Onsdagen den 24 februari 2016

18.00 - 20.00

Röda Korsets föreningslokal, Vasagatan 26B, Västerås

Anmälan görs till Kansliet på telefon 021 - 12 17 91 senast 2016-02-15

Varmt välkommen!/Styrelsen

Dagordning för kretsstämman

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsinriktning 2016

Övrigt:

Under denna länk har vi sammanställt olika sätt att ekonomiskt stödja vår verksamhet.

Bli volontär - Ett annat sätt att stödja vår verksamhet
Många vill göra skillnad för människor på flykt genom att bli volontär i Röda Korset i Västerås, som nu gör allt för att möta det engagemang som många visar. Vi bjuder in till två informationskvällar där vi berättar om olika verksamheter där insatser kan göras. Vi har t.ex att vara flyktingguide, språkträning i grupp, språkstöd på stadsbiblioteket och språkcafé. Men det finns också andra insatser som direkt eller indirekt kan ha en avgörande betydelse för integration och framtid. Under informationskvällen får du möta aktiva volontärer. Ytterligare information om vårt frivilligarbete i Västerås hittar du här samt under rubriken Vårt arbete

Frivilliga sökes i Västerås

Fyll i uppgifterna under rubriken Kontakta mig så tar Röda korset Västerås kontakt med dig.
Du kan också kontakta Centrum för Integration Smedjegatan 13, 722 13 Västerås, telefon: 021-122453, e-post: vasteras.blifrivillig@redcross.se


Just nu behöver vi volontärer i vårt arbete med stöd till asylboende.

Vi behöver också volontärer för olika former av språkstöd:
Språkvän/guide
Vi behöver fler engagerade frivilliga som vill ge nyanlända möjlighet att träna svenska i våra verksamheter; Språkcafé, Språkstöd på biblioteket och Språksamtal i grupp. Vi söker dig som delar Röda Korsets humanitära värderingar
Vill du bli språkvän/flyktingguide?
Samhörighet är en förutsättning för integration. Många invandrare och flyktingar saknar personliga kontakter med svenskar.
Röda Korsets flyktingguider hjälper nyanlända att lättare känna sig hemma i det svenska samhället.

Att vara språkvän/ flyktingguide innebär

• att träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte.

• att nyanlända ska känna sig välkomna och hemma här samt direkt och
personligen vill bidra till det.

• att hjälpa nyanlända att träna svenska och lära dem om det svenska
samhället och sociala koder.

Vi behöver din insats nu. Välkommen med din ansökan så kommer informationsgruppen vid Röda korset i Västerås att kontakta dig. Då har du möjlighet att ställa frågor och få mer information om vår verksamhet. Nedan beskriver vi några av de verksamheter vi har:
Språkcafé
Nu söker vi fler som vill träffa nyanlända och som i informella samtal tränar det svenska språket.
Uppdragsbeskrivning
Du träffar nyanlända som vill tala svenska och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar.
Praktiska detaljer
Plats: Röda Korset, Centrum för Integration , Smedjegatan 13, Västerås
Tid: Tisdagar 13.00 – 16.00

Språkstöd på Stadsbiblioteket
Du ger språkstöd till vuxna nyanlända som behöver hjälp med sina skoluppgifter.
Uppdragsbeskrivning
Du träffar dem som studerar på SFI, grundläggande eller gymnasienivå och som behöver hjälp för att förstå och klara sina skoluppgifter.
Praktiska detaljer
Plats: Rum för ord, Stadsbiblioteket
Tid: Onsdagar 16.00 – 18.00
Torsdagar 16.00 – 18.00

Språksamtal i grupp
Du leder en grupp som vill träna svenska språket tillsammans med andra och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar.
Uppdragsbeskrivning
Röda Korset erbjuder svenskundervisning i en enkel och informell form för migranter som vill utveckla sina språkkunskaper. Språkträningen bygger i stor utsträckning på samtal, ofta baserat på olika teman. Som samtalsledare leder du samtalet i en grupp deltagare under två timmar. Det finns ingen fast metod att arbeta efter, utan samtalsledaren bestämmer själv upplägget. Det finns dock tillgång till en del arbetsmaterial.
Praktiska detaljer
Plats: Röda Korset, Centrum för Integration, Västerås
Plats: Bäckbyhuset, Västerås

Grupper finns också på olika flyktingboenden
Tid: 2 timmar

Om du har andra frågor kring Röda korsets verksamhet i Västerås - kontakta oss på Telefon 021 12 17 91 eller per e-post vasteras@redcross.se   (Exp.tid må-fe 08.00-16.00) 

Kallelse till kretsstämma

På gång i Västerås kommun

Visa fler kommande händelser
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]