Du är här: Start/Växjö/Vårt arbete/Mentor till Mentor

Mentor till Mentor - en fadderverksamhet

Mentor till Mentor bowlar Mentor till Mentor - Bowlar
Skicka till:

    Denna fadderverksamhet är ett projektsamarbete mellan Växjö rödakorskrets och Växjö kommun. Projektet startades för att underlätta för nyanlända personer eller familjer att integreras i svenska samhället genom att erbjuda dem svenskatalande faddrar eller fadderfamiljer. Genom att umgås med svensktalande faddrar och vara med i deras vardag får de nyanlända en större förståelse för svenska traditioner och sociala oskrivna lagar.

Syftet med detta projekt är ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där nyanlända får ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den svensktalande faddern eller fadderfamiljen får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. Det är vår förhoppning att fadderskapet utvecklas till ett ömsesidigt mentorskap - Mentor till mentor.

Bakgrund

För Växjö rödakorskrets och Växjö kommun är integration ett prioriterat område. Detta fadderprojekt är ett samarbete mellan Röda Korset och Växjö kommun och syftet är att underlätta integrationen i kommunen.

Mångfald innebär en öppen och bejakande kultur inom alla områden och på alla nivåer i en organisation. Integration angår alla människor. Den handlar om mänskliga möten, där vi samspelar och låter oss påverkas av varandra. Integration handlar även om givande och mottagande av erfarenheter, med respekt för våra likheter och olikheter.

Målet med fadderverksamheten är att det ska bli ett ömsesidigt mentorskap - både den svensktalande faddern och den nyanlände personen lär sig av varandra. De lär sig om varandras kulturer, upptäcker likheterna och respekterar varandras olikheter.

Om fadderverksamheten

Röda Korset har i samarbete med Växjö kommun startat den här verksamheten för att främja de nyanländas bekantskap med svensk kultur och svensk vardag. När dessa personer anländer till Sverige vill de mycket gärna få kontakt med helt vanliga svenskar och deras vardag. Snart upptäcker de att det kalla och mörka landet har en egen skönhet och dess folk är vänliga bara man lär känna dem.

Vem kan bli fadder?

Faddrar är; familjer, med eller utan barn, ensamboende, vuxna eller ett kompisgäng som vill ta med en nyanländ person eller familj i sin vardag.

Vad gör en fadder?

Den svensktalande faddern och den nyanlände bekantar sig med varandra och träffas på fritiden som passar för dem båda. Faddrarna bestämmer själva hur mycket tid de orkar, kan eller vill avsätta för sitt uppdrag. Vad ni gör tillsammans baserar sig på era gemensamma intressen.

Vad förväntas av en fadder?

Vi önskar att våra faddrar visar intresse för andra kulturer och har förståelse för att alla är olika fast vi ändå är lika. I utbyte kommer den svensktalande att få möjligheten att lära känna en person från en annan kultur. Som fadder ska du dela Röda Korsets värderingar.

Vad ska vi göra tillsammans?

Många gånger saknar våra nyanlända kontakt med vanliga svenskar och med vanligt svenskt vardagsliv. Er roll som fadder är att fungera som stödperson för nyanlända och ge en inblick i den svensk vardagen och på så sätt öka förståelsen för den svenska kulturen.

Här följer några förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans:

  • Laga mat eller baka
  • Vara ute i naturen
  • Umgås i hemmet
  • Vinter- och sommarsporter
  • Besöka vänner, bekanta och släktingar
  • Kulturevenemang
  • Gå på stan
  • Ta en fika
  • Fira svenska högtider tillsammans
  • Besöka bibliotek, museum etc.

Hur blir man fadder/fadderfamilj?

När en person eller familj vill bli fadder och kontaktar Röda Korset matchar projektsamordnaren denne med en nyanländ. Röda Korset hjälper med att ordna första träffen. På träffen får den nyanlände och faddern tillfälle att utbyta kontaktuppgifter och eventuellt komma överens om nästa träff och planera fritt vad de vill göra tillsammans.

Vad erbjuder projektet sina frivilligmedarbetare?

Våra faddrar får möjlighet att gå kostnadsfria utbildningar i Rödakorskunskap, Medmänskligt bemötande och Första hjälpen. Det finns även möjlighet till fortbildning i exempelvis Mänskliga Rättigheter och Människor på flykt.

Faddrarna kommer även att kunna träffa och utbyta erfarenheter med andra frivilligmedarbetare på gemensamma nätverksträffar.

Självklart finns även projektsamordnaren med under hela fadderskapet som handledare och som ett medmänskligt stöd.

Som frivillig har du även rätt till en viss ekonomisk ersättning för dina utlägg i samband med uppdraget, dock ska dessa godkännas i förväg av projektsamordnaren.

Om du vill bli fadder eller vill veta mer om fadderverksamheten kan du kontakta Lin Mattsson, tfn: 0470-460 41 eller via e-post här!