Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Vingåker

 Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Ordförande, insamlingar: Agneta Kullberg / 070-3251787 / agneta.kullberg@gmail.com

Vice ordförande, rådgivare i asylfrågor: Bengt Zander

Sekreterare, Humlegården, väntjänst: Mariann Bäck

Kassör, insamlingar: Anne Högbom

Medlemsansvarig, väntjänst, Humlegården: Birgitta Magnusson

Mötesplatsen: Agneta Kullberg, Madeleine Zander Sandell, Caroline Wulff

Lotterier/loppis: Anita Kihlgren, Birgitta Magnusson, Madeleine Zander Sandell, Mait Källerfors

It-ansvarig: Caroline Wulff

Verksamheter

På Mötesplatsen, Köpmangatan 7 i Vingåker

Språkcafé, tisdagar kl 10-14

Svensk grammatik, onsdagar kl 13-15

För äldre

Besöksgrupper på Humlegården

Söndagscafé på Humlegården fyra gånger varje år

Övrigt

Lotterier och loppis vid marknader

Bössinsamlingar

 
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]