Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Älmhult

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Else-Marie Bengtsson / 0709-718330/ elsemarie.bengtsson@gmail.com

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]