Kommunkartan

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

I Ängelholms kommun  som är vackert beläget på Skånes nordvästra kust, med det mesta runt hörnet finns idag två kretsar, som var och en utgör en liten kugge i Sveriges största humanitära hjälporganisation.  I norra delen har vi Hjärnarp-Tåstarps Rödakorskrets och på centralorten har vi Ängelholms Rödakorskrets.

Varmt välkomna

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]