Ingången till Second-Handbutiken i Arvika

Bild på entrén till Second Handbutiken i Arvika

 

Kort om de hundra år som gått:

För över hundra år sedan bestämde sig några arvikabor för att starta Röda Korset i Arvika. Alltsammans började med ett brev från Stockholm och "Röda Korsets Centrala Damkommitté" och ett möte hos Anna E. Liljesköld redan den 16 december 1905. De fem damerna ville gärna ta initiativ till att bilda en lokalförening i Arvika, men inte före jul! 1906 var dock verksamheten i full gång och den 26 november 1907 godkändes stadgarna. Arvikas rödakorskrets var ett faktum.

Röda Korsets arbete i Arvika kommun utgår från fyra olika kretsar. Varje krets är en självständig förening med egen styrelse. Vår verksamhet kan se lite olika ut och ha lite olika omfattning. Gemensamt för allt arbete är dock att det vilar på Röda Korsets grundprinciper.

Humanitet

Opartiskhet

Neutralitet

Självständighet

Frivillighet

Enhet

Universalitet

Gemensamt för kretsarnas arbete är också att vi verkar på flera olika nivåer; vi engagerar oss i socialt frivilligarbete på hemmaplan men samlar också in pengar för Röda Korsets verksamhet i Sverige och runt om i världen.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]