Kupan 2012-2

Välkommen till Röda Korset i Askersund

Vi visar vad vi gör i kolumnen till höger...klicka i rubriken och sedan i underrubriken

Vill du veta mer, kontakta:

Askersund:  Ingvar Sandström 076-84 85 470

Lerbäck: Irma Sandgren  070-312 64 07

Nyheter:

Från och med 2018 har Askersunds Rödakorskrets upphört och gått samman med Lerbäcks Rödakorskrets pga att Askersundskretsen inte kunde finna någon ordförande.

Vi har startat en Rödakorsgrupp i Askersund som har samma verksamhet som Askersundskretsen tidigare hade,


[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]