Infart till Åtvidaberg

Välkommen till Röda Korset i Åtvidabergs kommun

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Röda Korset i Åtvidaberg bildades den 11 mars 1931 med municipalläkaren Dr Carl Hugo Brundin som sin förste ordförande, ett uppdrag han kom att inneha i 20 år. I protokollet från det första sammanträdet framgår, att antalet medlemmar vid starten var 22, och att medlemsavgiften var 2 kronor om året. Idag är vi betydligt fler trots att medlemsavgiften ökat högst väsentligt!

I Åtvidabergs kommun representeras Röda korset av Åtvids Rödakorskrets. Du kan bidra till Röda Korsets arbete genom att enbart vara medlem. Vill Du göra mer är Du välkommen att vara med i vårt lokala arbete.

I länkarna till höger kan Du läsa mer om vårt lokala arbete och vilka vi är.

Kretsstämman 2019 hölls den 26 februari. Protokoll, Verksamhetsberättelse för år 2018, Verksamhetsplan och inrikting för 2019, Resultat- och balansräkning samt Revisionsberättelse finns under rubriken "Om oss" till höger.

 

Mötesplats Kupan.

Torggatan 5 

Tel. 0120-13550

Öppettider: Onsdag- fredag 11 - 16.

Varmt välkomna!

Vi behöver fler medarbetare. Vill Du dela vår arbetsgemenskap på Kupan och jobba i butiken t ex en dag varannan vecka, kontakta någon i affären eller ring Margit Modin tel 013-55105.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]