Du är här: Start/Borås/Om oss/Brämhult

Brämhult

Skicka till:

Vår verksamhet:

Brämhults Rödakorskrets står för bemanningen på Mötesplats Kupan vissa dagar i veckan.

Kretsen har bössinsamling några gånger per år.

Kaffestuga ordnas onsdagar ojämna veckor i Brämhults församlinghem kl. 15.00.

Vill du komma i kontakt med oss kan du vända dig till:

Ordförande Ingela Hallgren
Tel. 033-24 88 84

Kassör Anna-Lena Nilsson 
0736-96 56 71, majalena.nilsson@hotmail.com

Bankgiro: 782-3602