Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Enköping

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

 

I Enköpings kommun finns det tre rödakorskretsar: Enköping, Åsunda och Fjärdhundra. För mer info samt kontaktuppgifter se under fliken "Om oss" i högerkolumnen.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]