Välkommen till Röda Korset i Eslövs kommun

Röda Korset i Eslövs Kommun är en del av världens största mänsklig skyddsnät. Röda Korset och Röda Halvmånen finns i de allra flesta länder över hela världen. Röda Korset är en politiskt och religöst obunden organisation.

 

Att Röda Korset är en internationell hjälporganisation som samlar in pengar och hjälper utsatta människor viste du kanske redan? Men Röda Korset arbetar också med många saker inom Sverige, faktiskt i alla landets kommuner.

 

I Eslövs Kommun fyller Röda Korset en viktig social funktion - för oss som är aktiva inom föreningen och för de medmänniskor som vi riktar våra insatser till. Vi är uppdelade i 6 st lokalföreningar, så kallade kretsar.Varmt välkommen att här på vår hemsida bekanta dig mer med oss och och våra verksamheter.

Vill du veta mer, kontakta:

Eslöv: Anna Löfqvist / RK lokalen 0413-14937/ 070-2438270 krets.eslov@redcross.se

Gårdstånga-Holmby: Anna Löfqvist / RK lokalen 0413-14937/070-2438270          krets.eslov@redcross.se

Löberöd: Una Eriksson / 0413-30364 / 070-5385568 / una_ericsson@hotmail.com

Harlösa: Una Eriksson / 0413-30364 / 070-5385568 / una_ericsson@hotmail.com

Marieholm-Östra Karby: Miroslav Han / 0735-13323 / miroslav.han@gmail.com

Norra Eslövsbygden: facebook.com/rodakorsetnorraeslovsbygden, norraeslovsbygden@redcross.se

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]