Tullbron i Falkenberg

 Välkommen till Falkenbergsbygdens Rödakors krets

 

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Röda Korset i Falkenbergs kommun är en del av världens största mänskliga skyddsnät. Röda Korset och Röda Halvmånen finns i de allra flesta länder över hela världen.Röda Korset är en politiskt och religiöst obunden organisation.

Falkenbergsbygdens Röda Korskrets i Falkenbergs kommun arbetar lokalt, nationellt och internationellt. Vi samlar in pengar och hjälper utsatta människor i världen men vi arbetar också med många andra aktiviteter både inom Sverige och här hemma i kommunen.

Röda Korset i Falkenbergs kommun fyller en viktig social funktion - för oss som är aktiva inom organisationen och för de medmänniskor som vi riktar våra insatser till.

Du som är intresserad av att göra en humanitär insats som medlem eller frivillig är mycket välkommen. Dina idéer och insatser är guld värd för de mest utsatta och ger hundrafalt tillbaka till dig genom känslan av att skapa hopp om förändringar som förhindrar och lindrar mänskligt lidande.

Ta det mycket enkla steget att bli en av ca 100 miljoner medlemmar som idag arbetar sida vid sida för en mer humanitär värld.

Bi medlem!

Du är välkommen till oss och våra verksamheter!

RÖDA KORSET GÖR SKILLNAD OCH DET SKA VI VISA!