Du är här: Start/Falkenberg/Om oss/Susedalens rödakorskrets

Susedalens rödakorskrets

Skicka till:

Vid senaste kretsstämman 2012 togs beslut om att rödakorskretsarna Abild-Årstad, Asige och Slöinge-Eftra skulle gå samman i en krets. Kretsen skulle heta Susedalen.

Birgitta Stenudd valdes till ordförande.

Slöinge Rödakorskrets bildades 1914 och Eftrakretsen 1937 och 2002 slogs de två kretsarna samman och Slöinge-Eftra rödakorskret bildades.

Sedan ett par år har kretsen varit starkt engagerad i byggandet av nya bostäder vid seviceboendet och renovering samt tillbyggnad av Björkhaga. Vi inbjöd till debattkväll med lokala politiska partier, tjänstemän och pensionärsföreningen. Vid årets kretsstämma med sjuttiotalet deltagare visade kommunens fastighetsbolag ritningar och plan för byggandet. Det visar på att Röda Korset kan påverka! Vi har fått mycket positiv respons för vårt lokala engagemang och kommer att följa byggnationerna vid Björkhaga. De båda kretsarna har under åren haft många engagerade medlemar som bidrgit till lokala och globala insamlingar och projekt.

Vi träffas varannan onsdag i Slöinge och i Eftra. Vid våra träffar har vi olka teman där vi samtalar och umgås och träffarna ger en fin social gemenskap. Röda Korset har en representant i områdets "Hälsogrupp".

För övrigt har vi besöksverksamhet på Björkhaga,  bingoverksamhet, lotterier och julbasar.

Kurser anordnas i Första Hjälpen och Barnolycksfall.

Kontaktperson: Birgitta Stenudd. telefon 0346-43098 e-postadress: stenudd@telia.com