Du är här: Start/Falkenberg/Vårt arbete/Beredskap

Röda Korsets krisberedskapsinsats

Skicka till:

Vi i Falkenbergskretsen samverkar och är en del av den lokala krisberedskapsplanen inom Falkenbergs kommun. Målet med Röda Korsets krisberedskapsinsatser är:

  • att utifrån vårt humanitära uppdrag ge ett medmänskligt stöd, ge första hjälpen och upprätta en samlingspunkt.
  • att utifrån varje situation agera självständigt eller gemensamt med andra aktörer för enskilda i svåra situationer.

Det innebär att vi har ett antal frivilliga som är redo att ställa upp och hjälpa till med mänskligt omhändertagande och enklare sysslor i samband med någon större olycka eller annan allvarlig händelse i kommunen. Vi kan då öppna Mötesplats Kupan och upprätta en samlingspunkt där vi använder våra tillgångar och bistår med hjälpinsatser.