Du är här: Start/Falkenberg/Vårt arbete/Besöksverksamhet

Vårt arbete

Skicka till:

 Röda Korsets arbetssätt

Röda Korsets insatser och verksamhet har alltid byggt på de behov människor i utsatta situationer haft. Under årens lopp har Svenska Röda Korset gjort många pionjärinsatser där samhället, kommuner och landsting sedan tagit över och fortsatt bedriva verksamheten.

I dagens samhälle är vår roll i mångt och mycket ändrad men vi arbetar även idag utifrån behov men i förhållande till samhället har vi en komplementär roll.

Idag har vi ofta uppgiften att påvisa och belysa behov för andra aktörer. Vi arbetar på ett samhällspåverkande plan för att få till ändringar för människor i vårt samhälle som förbättrar deras levnadsvillkor.

Frivilligarbetet då? Behovet av frivilligas insatser är naturligtvis fortsatt stort och som redan nämnts utgör vi idag ofta ett komplement till samhällets insatser, och mestadels inom områden där samhället inte kan erbjuda service eller stöd. Inom områden där vi ser behov som andra aktörer inte täcker med sina insatser.

Vi har under år 2011 startat en besöksverksamhet på Hjortsbergs servicehus. Besöksverksamheten har i första hand varit ett försöksprojekt. Vi ville se hur behovet såg ut och om det passade in i de rutiner som förekommer på servicehuset.

Ett antal frivilliga har varit ute på promenader med de gamla, framförallt under sommarmånaderna.

Erfarenheterna från projektet har visat:

  • att vi behöver vara fler frivilliga som ställer upp
  • att vi behöver en frivilligledare som samordnar verksamheten
  • att vi har olika aktiviteter för de gamla, både inne och ute
  • att vi får en bättre anpassning till servicehusets rutiner.

Du som har en stund över och vill engagera dig som frivillig i besöksverksamheten är hjärtligt välkommen! Hör av dig till Mötesplats Kupan telefon 0346-16950.