Du är här: Start/Gnesta/Vårt arbete/Insamling

Insamling

Skicka till:

Insamling

Nu kan du swicha in din gåva till Gnestakretsen. Swichnummer: 123 615 29 95

Vi deltar i olika insamlingar som beslutas centralt av Röda Korset. Dessa insamlingar riktar sig dels till de mest behövande av världen, dels till verksamheter lokalt i Gnesta, framförallt inom områdena hälsa, sjukvård och social gemenskap.

Under 2016 har vi skickat vidare insamlade pengar:

April: Röda korsets Katastrofhjälp 1,919:-

Maj: Röda korsets insamling: Från flykt till framtiden 30,000:-

September/Oktober: Världens Barn 51,654:-

Oktober: Röda korsets Katastrofhjälp 90,000:-

November: Röda korsets insamling: Från flykt till framtiden 1,015:-

December Röda korsets insamling: Akut Mosul 692:-

Totalt: 175,280:-

Kretsen sänder ännu en gång ett STORT TACK till alla som gett bidrag i våra insamlingsbössor och alla som handlat i Mötesplats Kupan i Gnesta!

 

Röda Korset i Gnesta har under 2015 skänkt

50000:- Vårinsamling Krigens Offer
1235:- NEPAL
30000:- Jubileumsinsamlingen 150 år
68947:- Världens Barn
20000:- Afghanistan, Globalprojekt
20000:- Somalia, Globalprojekt
20000:- Myanmar, Globalprojekt
20000:- Bangladesh, Globalprojekt
50000:- Julinsamlingen, Ge hopp, Rädda liv
10000:- Träffpunkten Nyköping 

 

 Röda Korset i Gnesta har under 2013 skänkt

Träffpunkten Nyköping 30.000:-

Vård av papperslösa 20.000:-

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade 20.000:-

Världens Barn-insamlingen 82.827:-

Syrien 80.000:-

Katastrofhjälpen 80.000:-

 

Röda Korset i Gnesta har under 2012 skänkt

Akutinsamling till Västafrika 366:-

Träffpunkten Nyköping 50.000:-

Vård av papperslösa i Sverige 25.000:-

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade 25.000:-

Världens Barn-insamlingen 53.960:-

Rent vatten för bättre hälsa i Eritrea 25.000:-

Katastrofhjälpen 40.000:-

Julkampanj 35.000:-

Vatten och sanitet i Nordkorea 40.000:-

Förhindra svält i Etiopien 40.000:-

 

Till dessa insamlingar har vi skickat vidare bidrag under 2011:

Januari / Limbazi-projektet, Lettland 5.000 kr

Maj / Akutinsamling Libyen 1.224 kr

Juni / Vårkampanjen, hjälp barn hitta hem 50.500 kr

Augusti / Akutinsamling Torkan på Afrikas horn 20.000 kr

Katastrofhjälpen 1.310 kr

September / Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade 20.000 kr

Katastrofhjälpen 50.000 kr

Oktober / Världens Barn, Radiohjälpen 74.606 kr

 

Till dessa insamlingar har vi skickat vidare bidrag under 2010:

Januari / Limbazi-projektet, Lettland 10.000 kr

Februari / Jordbävning Haiti 36.943:50 kr

Mars / Jordbävning Haiti 2.272:50 kr

Jordbävning Chile 39.750 kr

Juni / Vårkampanjen Rädda Mammorna 17.818:50 kr

September / Akutinsamling Pakistan 28.250 kr

Oktober / Världens Barn, Radiohjälpen 67.073 kr

Akutinsamling Pakistan 726 kr

November / Katastrofhjälpen 21.595:50 kr

December / 50-öresinsamlingen 6.336 kr

Julinsamlingen 14.070 kr