Från Barndagen i Almedalen 2018

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland har idag ca 2 000 frivilliga och närmare 3 000 medlemmar. Vi är organiserade i 45 lokala kretsar i regionen och kretsarna är indelade i tre samverkansområden som också utgör tre samverkansråd. Av rödakorskretsarna är en ämneskrets, Första hjälpen-gruppen Treudden.

Röda Korset på Gotland har ett stort engagemang i många verksamheter, flera bedrivs i någon av våra mötesplatser. Där kan man dricka en kopp kaffe och umgås eller handla i second hand-butiken. Vi har verksamhet inom många olika områden och på flera olika platser på Gotland. Om du är intresserad eller har idéer om hur just du kan vara med och stödja vårt arbete är du varmt välkommen till Röda Korset!

Pristavla från 2017.

Din närmaste mötesplats

Mötesplatsverksamheten ska vara en naturlig och öppen plats där alla känner sig välkomna och inkluderade, där möten mellan människor kan ske och där Röda Korset aktivt tar sitt samhällsansvar. Hitta till våra mötesplatser här.  

Second handverksamheten ger hopp och räddar liv – lokalt och globalt. Vår verksamhet bygger på engagemang, frivillighet och delaktighet med medmänsklighet som ledord.

________________________________________________________________________

Visste du att vi också anordnar:

•  Rekreationsdagar för äldre i trivsam miljö med gamla och nya bekantskaper – varje år på tre orter på Gotland.
•  Teoretisk körkortsutbildning för asylsökande.
•  Utbildningar i Första hjälpen till niondeklassare.
•  Barndagen i Almedalen med tema kultur för barn för i alla åldrar. Aktiviteterna under Barndagen är gratis för alla deltagare. Vi hoppas fortfarande att Barndagen 2020 kan bli av men vi återkommer inom kort med besked. Barndagen är ett årligt evenemang i Almedalen med kända artister på scen, fiskdamm, hoppborg och flera andra aktiviteter.  

Röda Korset på Gotland har många kretsar vilket också gör att vi är med och deltar under många evengemang och aktiviteter på hela Gotland.

Nyheter

Visa fler nyheter
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]