Du är här: Start/Gotland/Nyheter/Vårt starkaste vapen är dialoger för fred och förståelse

Vårt starkaste vapen är dialoger för fred och förståelse

Publicerad: 2017-08-02
Skicka till:

"...i en tid som denna behöver vi kanske mer än någonsin tidigare hitta tillfällen för människor att mötas och verkligen prata med varandra..."

I Röda Korsets lokal på Södertorg i Visby står regionrådsordförande Per Lindqvist och hälsar lokala och hitresta rödakorsare välkomna. Några av oss som kommit till Röda Korsets mingel har varit en del av organisationen större delen av livet, för andra är det första gången de deltar på ett evenemang som detta. Oavsett om vi är ordföranden i en krets, arbetar internationella frågor i Afrika eller som frivilliga besöker ensamma äldre har vi en sak har vi alla gemensamt, och det är också anledningen till att vi är här: vi tror på dialoger, vi tar ställning för den enskilda människan och vi är övertygade om samarbete och relationsbyggande leder till ökad förståelse människor emellan, mindre lidande och en bättre, fredligare värld för oss alla.

Även krig har regler

Röda Korsets tema för i år har varit "Även krig har regler". Michael Lindholm, opinionsstrateg på Svenska Röda Korset:
- Skälet till att vi har detta temat i år är att vi ser en bristande respekt för den humanitära rätten. Vi behöver belysa människors utsatthet i krig och konflikter.
Den humanitära rätten har funnits i 150 år och syftar till att humanisera krigsföringen och begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar för såväl civila som stridande. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Under veckan har det hållits flera seminarium på på temat internationell humanitär rätt. Syftet har varit att lyfta frågan kring bristande respekt för internationell humanitär rätt och vilka konsekvenser det får.

Yves Daccord gästade Almedalen

Yves Daccord, generaldirektör för ICRC (Internationella Rödakorskommittén) medverkade under måndagen på seminariet "Civilian population victims when law of war is violated".

Om du missade seminariet på plats finns det att se HÄR.

Den humanitära rätten viktigare än någonsin

Under seminariet "Den internationella humanitära rätten viktigare än någonsin" diskuterades den humanitära rättens betydelse och hur den regleras internationellt och i Sverige. Medverkande var försvarsminister Peter Hultqvist och Anders Danielsson, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.
Med en helt ny skrift vill Totalförsvarets folkrättsråd tillsammans med Röda Korset sprida relevant grundläggande kunskap om den humanitära rätten och samtidigt öka förståelsen för dess viktiga roll för att skydda människors liv och värdighet i väpnade konflikter. Sverige står inför en återuppbyggnad av totalförsvaret, vilket innebär att utbildningen och kunskapen i den humanitära rätten behöver öka. Den humanitära rätten omfattar alla och är extra viktig att känna till för de som arbetar inom försvaret, i skolor och inom sjukvården.

Seminariet kan ses på redcross.se. Skriften finns att ladda ner gratis på regeringen.se.

Krigets lagar berör oss alla

Almedalen är sannolikt en av de mest fredliga och demokratiska platser man kan befinna sig på, men dagligen ser och läser vi om hur civila världen över utgör måltavlor i krig och konflikter, helt i strid med krigets lagar. Miljontals människor lever i desperata och skrämmande situationer och samtidigt hamnar hjälparbetare i allt svårare förhållanden.
Under seminariet "Hur påverkas humanitärt arbete när stridande parter struntar i krigets lagar?" diskuterade Melker Måbeck, internationell chef, Svenska Röda Korset Andrei Engstrand Neacsu, regionchef, Västafrika, IFRC (Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen) och moderator Nathalie Piehl uppdraget, drivkrafterna och riskerna med att arbeta som hjälparbetare i konfliktområden.

Tove Kopperdal ny ordförande för ungdomsförbundet

Tove Kopperdal är en av dem som besökte Röda Korsets mingel för första gången. I början av augusti kommer hon att ta över ordförandeskapet i Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). I år är hon här tillsammans med ungdomsförbundets nuvarande ordförande Hala Mohammed.

Varför valde du att engagera dig inom just Röda Korset?
- Det fina med Röda Korset är att vi finns i så många länder, och att vi jobbar för att för att förhindra och lindra mänskligt lidande, både i stort och smått. I en stor organisation finns också en stor kraft som vi kan utnyttja. Tillsammans kan man göra mycket!

En längre intervju med Tove finns HÄR.

Margareta Wahlström: "Röda Korset behöver synas mer"

En annan nytillträdd ordförande är Margarets Wahlström som i maj valdes till ordförande för Svenska Röda Korset. Hon har lång erfarenhet av humanitärt arbete och har tidigare arbetat med katastrofhantering inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och i FN som biträdande generalsekreterare.
I juni skickade Margareta ut ett brev till Röda Korets medlemmar där hon förklarade varför Röda Korsets närvaro i Almedalen är så viktig.
"Syftet med Röda Korsets närvaro i Almedalen är bland annat att positionera oss som den främsta katastroforganisationen. Att förvalta samarbeten och bygga relationer samt att påverka i prioriterade frågor." skrev hon då.
Vilka är de viktigaste frågorna och utmaningarna för Svenska Röda Korset internationellt och nationellt?
- Internationellt arbetar Svenska Röda Korset för att vara en bidragsgivare och aktör i internationella frågor. I Sverige behöver vi synas mer och beskriva vad vi gör. Vi behöver få fler frivilliga, och för att nå ut ut till dem så att de hittar till oss behöver vi visa vad vi arbetar med.

Hur kan vi bättre kommunicera vad Röda Korset är och vad vi står för?
- Vi behöver bli bättre på att visa vad vi gör rent konkret både internationellt, nationellt, lokalt och ha ett tydligare tonfall. Om fler får upp ögonen för vad vi gör tror jag att vi kan locka fler. Vi behöver också vara mer öppna för nya idéer och utveckla våra verksamheter. Det finns utrymme för fler nya idéer och initiativ, säger hon.

Hela intervjun med Margareta finns att läsa HÄR

Samtidigt som glasen blir tommare, de gotländska jordgubbarna börjar ta slut, fröknäckebröden med hummus och dill blir färre och färre blir våra perspektiv på världen fler, kunskapen större och relationerna starkare. I samband med ett av seminarierna fick Melker Måbäck, internationell chef för Svenska Röda Korset frågan om rödakorsare bär vapen på sina internationella uppdrag.
"Nej", svarade han. "Vi bär inga vapen."

Orden är en rödakorsares starkaste vapen

Vi använder dialog för att skapa förståelse, för att förhindra och lindra omänskligt lidande, för att förändra och för att göra vår gemensamma värld lite mer mänsklig. Minglet på Almedalsveckan är bara ett av många möten människor emellan som vi skapar. Dialogerna fortsätter varje dag, året om - i Sverige, i världen och inte minst på Gotland. Röda Korset får människor att mötas globalt och lokalt. De flesta mötena skrivs det ingenting om, men de är ändå otroligt viktiga. Tillsammans kan vi...

Text och foto: Angelica Lavestål

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]