Du är här: Start/Gotland/Kurser och utbildningar/Utbildningskatalog Gotland

Utbildningskatalog Gotland

Skicka till:

Om våra kurser och utbildningar

Som aktiv i Röda Korset erbjuds du ett flertal relevanta utbildningar för ditt uppdrag. Eventuella kostnader för din utbildning betalas normalt av den verksamhet som du är aktiv i. Kolla med din verksamhet innan du anmäler dig till en öppen utbildning. Länk till formulär för anmälan via nätet hittar du längst ner på den här sidan. Mer info om respektive utbildning finns i formuläret för anmälan samt under menyn till höger.

Ska du beställa en utbildning till din krets eller verksamhet i Första Hjälpen kan du kontakta: forstahjalpen@redcross.se eller om du ska beställa en annan utbildning, t ex Rödakorskunskap kan du kontakta: larande@redcross.se

Du kan även kontakta Infoservice på Röda Korset: 0771 19 95 00 eller info@redcross.se om du har några andra frågor gällande utbildning.

Behöver du hjälp med att anmäla dig till en utbildning eller har frågor om en öppen utbildning kan du kontakta Röda Korset Gotland, 0498 28 83 00 eller utbildning@rkgotland.se

Att tänka på!

När kretsen eller en verksamhet bokar en utbildning ansvar beställaren även för att boka lokal, beställa kursmaterial samt tillse att det serveras mat och fika vid längre utbildningar.

För öppna utbildningar i Första Hjälpen gäller normalt att deltagaren själv ansvarar för mat och fika, mer info kommer i inbjudan till utbildningen som du anmält dig till. För övriga öppna utbildningar ingår fika, samt mat vid heldagsutbildningar, i kursavgiften.

Utbildningar öppna för allmänheten

• Det är en mänsklig rättighet att söka skydd från förföljelse i ett annat land. Detta skydd kallas asyl. Uppfylls denna rättighet för alla?
• Vad är yttrandefrihet? Hur är dödsstraff förenligt med rätten till liv?
• Kan man med lagar minska människors lidande i en väpnad konflikt? Efterföljs krigets lagar av de krigförande parterna i dagens krig?

Vill du lära dig mer om detta, så passa på att gå någon av Röda Korsets utbildningar. Flera av utbildningarna är öppna för allmänheten. Normalt är kurserna kostnadsfria för den enskilde deltagaren.

Rödakorskunskap är ofta en obligatorisk förkunskap för att kunna anmäla sig till andra fördjupande utbildningar inom något specialområde. Om du inte har möjlighet att gå någon kurs i Rödakorskunskap eller vill repetera dina kunskaper innan du går en sådan kurs så kan du registrera dig och genomföra den nätbaserade kursen i Rödakorskunskap.

Mer info om kurser i Rödakorskunskap
http://www.redcross.se/detta-gor-vi/kurser/kurs-i-rodakorskunskap/

Nätbaserade kurser
http://www.redcross.se/detta-gor-vi/kurser/natbaserade-kurser/
Kurs i Rödakorskunskap

Anmälan till kurser och utbildningar

Kurskatalog (öppen för allmänheten)
Kurser i Rödakorskunskap mm.

Utbildningskalender (för aktiva i Röda Korset)
Övriga utbildningar, Rödakorskunskap, Globalt engagemang m.m.