Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Hagfors

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill diu veta mer, kontakta:

Inger Bergström / 0563-30371 / vastanberg@gmail.com

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]