Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Hallsberg

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Hallsberg: Ewa Unevik / 0582-14224 / ewaunevik@hotmail.com

Pålsboda: Marie Johansson / 073-9707041 / marjohb@hotmail.com

Sköllersta: Gunbritt Ahlgren / 019-230454

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]