Du är här: Start/Halmstad/Om oss

Om oss

Skicka till:

I Halmstads kommun finns 2 rödakorskretsar som tillsammans har ca 1100 medlemmar. Över 400 frivilliga ger av sin tid och sitt engagemang för att hjälpa utsatta medmänniskor i kommunen.

De kretsar som nu gått samman med Hamstads Rödakorskrets har bildat arbetsgrupper istället och ingår nu i ett samverkansråd precis som tidigare. Tillsammans vill vi stärka Röda Korsets ställning i kommunen och nå ut till fler utsatta människor.

 På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i frivilligt socialt arbete medan det internationella arbetet innebär att vi samlar in pengar för Röda Korsets hjälparbete runt om i världen.

Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Det har hänt mer än en gång att samhället sedan övertagit dessa verksamheter.
Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet.