Du är här: Start/Halmstad/Våra verksamheter/Språkvänner

Språkvänner

Röda Korset i Halmstad har integration som ett prioriterat område och har därför sedan 2009 arbetat med verksamheten Språkvänner för att främja integration genom att skapa kontakter mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare.


Bakgrund
Integration angår alla människor och handlar om mänskliga möten. Genom samspel mellan människor skapas möjligheter för ett ömsesidigt utbyte om respekt visas för våra likheter och olikheter. Målet med verksamheten är att alla deltagare ska lära sig av varandra.
För nyanlända är kontakt med etablerade kommuninvånare en viktig del i integrationsprocessen eftersom ett socialt nätverk är av stor betydelse för att förstå och bli delaktig i samhället. Genom att umgås som Språkvänner får de nyanlända en möjlighet att vara delaktiga i vardagslivet för att bland annat ta del av svenska traditioner, oskrivna lagar och möjlighet till språkträning. Samtidigt får de etablerade kommuninvånarna genom sitt deltagande nya kunskaper och perspektiv. De får även ta del av andra kulturer och traditioner på ett sätt som de kanske annars inte fått möjlighet att göra.
Vem kan bli Språkvän?
Alla som är etablerade i samhället och som talar svenska kan bli en Språkvän. Det viktigaste är att du är öppen och nyfiken samtidigt som du ser dessa möten som en möjlighet till egen utveckling och lärande. Som Språkvän delar du även med dig av dina kunskaper och erfarenheter av Sverige och lokalsamhället.
Du kan delta ensam, tillsammans med din familj, i ett kompisgäng eller som arbetsgrupp.
Vad förväntas av en Språkvän?
Som Språkvän engagerar du dig ideellt och förväntas dela Röda Korsets värderingar.
Språkvänner matchas utifrån behov, önskemål och intressen. Ni avgör tillsammans när och var ni träffas samt vad ni gör under era träffar. Det kan handla om sociala aktiviteter som att ta en fika, besöka kulturevenemang, gå till bibliotek och museum eller idrottsaktiviteter. Viktigast är att det sker ett utbyte som båda finner meningsfullt. Koordinator samt frivilligledare för verksamheten bistår gärna med tips på aktiviteter.
Språkvänner förväntas ha kontakt en gång i veckan och träffas så ofta ni vill och kan under uppdraget.
Hur blir jag Språkvän?
Du anmäler ditt intresse för att bli Språkvän genom att kontakta Mikaela Westerberg via formuläret nedan.
Efter att du anmält intresse för att bli Språkvän kommer någon från Röda Korset kontakta dig för att bestämma tid för en informationsträff. Du får då ytterligare information om vad det innebär att bli en Språkvän samt berätta om dig själv, så att vi kan matcha dig med en nyanländ utifrån gemensamma intressen, erfarenheter, ålder, familjesituation eller andra önskemål.
Röda Korset kommer även ordna samt närvara vid ert första möte. Vid detta tillfälle presenteras ni för varandra och har möjlighet att lära känna varandra samt ställa eventuella frågor.
Utöver att ni ska få möjligheten att lära känna varandra är syftet med det första mötet att ni ska utbyta kontaktuppgifter och komma överens om när nästa möte ska äga rum och vad ni ska göra vid det tillfället.
Utbildning och handledning
Som Språkvän kommer du genomgå utbildningarna:
• Rödakorskunskap (4 timmar)
• Att vara frivillig (2-3 timmar)
Ovanstående kurser har vi slagit samman till ett tillfälle på 4 timmar. Du kommer även bjudas in till deltagande i övriga kurser och utbildningar som tillhandahålls av Röda Korset t.ex. utbildningarna Att mötas i vardag och kris samt Första Hjälpen.
Alla frivilliga kommer bjudas in till gemensamma nätverksträffar där man kan utbyta råd och tips kring uppdraget. Självklart finns frivilligledare och koordinator för projektet med under hela uppdraget som handledare och som medmänskligt stöd.
Under vår och höst anordnas även gemensamma aktiviteter som exempelvis utflykter och temakvällar. Alla Språkvänner, samt de som väntar på Språkvän, bjuds in till dessa aktiviteter. Deltagande är valfritt.
Som frivillig har du även rätt till viss ekonomisk ersättning för dina utlägg i samband med uppdraget, dock ska dessa godkännas i förväg av frivilligledare eller koordinator.
Frivilligprofil
Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete, människors olikheter breddar vår kompetens och våra erfarenheter. Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar då våra grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet. Förutom detta anser vi öppenhet och nyfikenhet vara de viktigaste personliga egenskaperna för våra frivilliga.
 

Kontakt
Om du vill veta mer om verksamhete kan du kontakta integrationskoordinator

Mikaela Westerberg, tfn: 070-060 07 61 eller via formuläret här nedan.

Kontrollord: U84H
* Obligatorisk information