Du är här: Start/Halmstad/Våra verksamheter/Kvinnogruppen på Vallås

Kvinnor från flyktingboenden träffar svenska kvinnor

Skicka till:

Tänk dig språkvän, fast i gruppform.

Istället för att träffas en och en så träffas vi många tillsammans och tränar språket, lär känna varandra och knyter värdefulla kontakter. Kvinnor från flyktingboenden får träffa många olika svenska kvinnor och får på så sätt ett helt nätverk runt sig som blir ett ovärderligt stöd i en tuff livssituation. Genom att gå med i vårt kvinnonätverk får du möjlighet att bli en viktig person i ett sammanhang och du blir inte ensam med ditt uppdrag. Alla hjälps åt.

Välkommen att höra av dig till Röda Korset och Susanne Brining om du vill ha mer information. Vi ses en torsdag i veckan på Vallåsgården nära Arena Hotell. Ju fler vi blir, desto oftare kan vi ses!