Sandemar Naturreservat

Röda Korset i Haninge har verksamhet på flera platser i kommunen och vi har också verksamhet inom många områden. Du kan hjälpa oss att hjälpa! Det kan handla om att ge barn stöd vid läxläsning, träna svenska med nyinvandrade, engagera dig i besöksverksamhet eller anhörigstöd, aktivera dig i sygrupp/arbetsgrupp eller samla in pengar till våra verksamheter i Sverige och världen. Vi har även Kupor på två platser i kommunen.

Våra prioriterade målgrupper är äldre och flyktingar.

 

Matts Wallin

Epost matts.wallin@bredband.net

Frivilliga familjehem

Bästa Haningebor!
I vår kommun finns en grupp som har det mycket svårt: Det är de ensamkommande asylsökande ungdomarna som flytt från krigsdrabbade länder i hopp om en bättre framtid i Sverige.
Många var minderåriga när de flydde 2015-16, men har nu nu fyllt 18 år, eller blivit åldersuppskrivna enligt hårt kritiserade åldersbedömningar. Det innebär att de från en dag till en annan förlorar sin god man, sin socialsekreterare, sitt boende, sitt bistånd och erbjuds en enkelbiljett till en vuxenförläggning på okänd ort i Sverige - lång borta från sin skola och sitt sociala nätverk - i väntan på asylbesked.
Enbart i Haninge finns cirka 50 hemlösa ungdomar som inget annat vill än att gå kvar i sin skola för att få betyg och söka in till en gymnasieutbildning. Med tanke på den nya gymnasielagen som förväntas gå igenom den 1 juli är detta oerhört viktigt. De vill därför inte skickas till en flyktingförläggning för vuxna på en ort där de inte får gå i skolan. Många flyktingbarn var analfabeter när de kom till Sverige, men har här lärt sig läsa och skriva – en rättighet som alla barn bör ha enligt Barnkonventionen. Dessa unga har inte bara flytt undan krig och terror utan även undan hotet att tvingas bli barnarbetare, barnsoldater, sexslavar eller självmordsbombare.
De nystartade nätverket Haninge frivilliga familjehem försöker nu kartlägga hemlösa ungdomar, och har hittills 14 unga på sin kölista. Vi träffar ungdomarna, tar reda på deras bakgrund och intressen samt ger dem en referensperson som går i godo för dem. Därefter försöker vi matcha dem med ett frivilligt familjehem. Hittills har vi 8 frivilliga familjehem, som tagit emot 11 ungdomar, men vi behöver fler!
Samarbete har inletts med Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, och en diskussion förs med kommunen om akutboende då kommunen fått bidrag av staten för att ta hand om asylsökande barn och unga. Vårt mål är att kunna stötta kommunens ungdomar med boende och förhoppningsvis vid behov med bidrag till mat, kläder, SL-kort och vägledning i asylprocessen. Ungdomar i asylprocess får en ersättning på ca 1800 kr/mån av Migrationsverket att leva på; pengar som räcker till mat (många äter lunch i skolan) kläder och förnödenheter men inte till hyra för ett boende.
Det här kan Du göra för att hjälpa:
- Bli ett frivilligt FAMILJEHEM för en ungdom som behöver boende.
- Ta emot en ungdom som får bo hos dig under VARDAGAR för att orka gå i skolan.
- Ta emot en ungdom som får bo hos dig under en kortare tid t.ex. en HELG.
- Ta emot en ungdom som får SOVA hos dig någon enstaka natt, då nattöppna kyrkor har stängt.
- Ge ett BIDRAG till nätverket som fördelar det till de unga som behöver hjälp med hyra, mat,
kläder eller SL-kort. Swish: 0707156308. (Mottagare: Carina Kemi/Haninge FF-hem.)
- Bli STÖDPERSON för en ungdom och hjälp till med kontakten med Migrationsverket m.m.
- Bjud en ungdom på MIDDAG, lunch eller fika någon dag.
- DELA detta inlägg i dina nätverk och med familj, släkt, vänner och arbetskamrater.
Tveka inte att ta kontakt om Du har frågor, eller vill hjälpa en ungdom!
Varmt TACK för att du tog dig tid att läsa detta!
HANINGE FRIVILLIGA FAMILJEHEM
haningefrivilligafamiljehem@gmail.com www.frivilligafamiljehem.se

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]