Du är här: Start/Haninge /Om oss

Om oss

Startsidesbild, genrebilder från Röda Korsets verksamhet
Skicka till:

I Haninge kommun finns två rödakorskretsar, Österhaninge Dalarö Ornökretsen  och Västerhaninge. Kretsarna samarbetar bland annat i Samverkansrådet och bedriver var för sig verksamheter i de olika kommundelarna. I Haninge kommun finns cirka 400 rödakorsmedlemmar.

 

Tankar om Röda Korset

Jag frågade en Haningebo vad hon har för tankar om Röda Korset. Så här skrev Maria.

Röda Korset är en organisation som jag kännetecknar med trygghet, engagemang, hjälpande och stödjande i de allra värsta katastrofer men som även erbjuder hjälp till de svaga i alla samhällen.

Mycket trovärdiga.

Medmänsklighet. Mänskliga rättigheter och fokus på vad som är viktigt.

Viktiga. För många människor som individer, men också hoppet om framtiden och tron på den goda människan.

Jag handlar gärna i Röda Korsets affärer, jag lämnar gärna in kläder där. Jag deltog i Röda Korsets insatser på Centralen under den stora ankomsten av flyktingar.

TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN