Du är här: Start/Helsingborg/Våra verksamheter/Besöksverksamhet Frihetsberövade

Vill du bryta isoleringen för någon som sitter häktad?

Häkte Foto: Magnus Bergström
Skicka till:

Alla som sitter frihetsberövade är inte lika. En sak har de dock gemensamt, de har under en kortare eller längre tid skiljts från sina närmaste och fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Att vara isolerad innebär en stor påfrestning för den intagne med funderingar över sin livssituation, familj och framtid.

Som frivillig besökare möter du människan bakom brottet som en neutral samtalspartner. Ditt besök bidrar till att tiden i häktet blir lättare.

Röda Korset har sedan mitten av 1960-talet besökt häktade och intagna på landets olika kriminalvårdsanstalter. Verksamheten syftar till att besökarna bryter ensamheten en stund.

Vill du veta mer?
Skicka ett mail till marianne.gustafsson@redcross.se