Du är här: Start/Helsingborg/Våra verksamheter/Ja eller nej? Det är upp till dej och mej.

Ja eller nej? Det är upp till dej och mej.

Skicka till:

Ja eller nej? Det är upp till dej och mej.

Vi arbetar för att öka kunskap och dialog kring jämställdhet och kroppslig integritet och vänder oss till nyanlända samt personer som är födda och uppväxta i Sverige. Integration är en ömsesidig process och vi vill fylla det behov vi ser av att män, kvinnor och personer med annan könstillhörighet träffas och diskuterar hur vi lever våra värderingar, vad vi är bekväma med, var vi sätter våra gränser och vad vi kan göra för att hantera situationer när vår syn krockar med andras. Vi gör detta genom interaktiva workshops som präglas av ett rättighetsperspektiv. Vi erbjuder följande workshops:

Hälsningskultur
Hur hälsar vi på varandra? Vad är normen för hur människor hälsar i det svenska samhället? Vad händer när man bryter den normen? Vad säger lagen kring hälsningskultur?

Sexuella rättigheter & hälsa
Vad innebär sexuell- och reproduktiv hälsa? Hur förhåller vi oss till vår egen och andras sexualitet?

Sexuella trakasserier
Hur sätter vi våra egna gränser och hur respekterar vi andras gränser? Vad är sexuella trakasserier? Vad kan vi göra om vi blir utsatta?

Jämställdhet
Vad är jämställdhet? Vad är det som gör att vi inte är jämställda inom områden i samhället? Hur arbetar vi i Sverige för att öka jämställdheten och hur kan vi själva påverka?

Vill du veta mer, kontakta helsingborg@redcross.se