Du är här: Start/Helsingborg/Våra verksamheter/MASKA

MASKA - "En liten maska i ett stort nätverk"

En kvinna står vid en stor anslagstavla. Hon har ett barn i famnen. Kvinnan läser efterforskningsdokument. Hon söker en anhörig som är saknad. En kvinna står vid en stor anslagstavla. Hon har ett barn i famnen. Kvinnan läser efterforskningsdokument. Hon söker en anhörig som är saknad.
Skicka till:

Röda Korset arbetar över hela världen för att återförena familjer som splittrats. 

Här finns en film om vårt arbete med återförening

MASKA:s verksamhet har som syfte att försöka återförena familjer som skilts åt genom konflikter eller naturkatastrofer. Målet är att ge dessa människor möjligheten att återupprätta eller behålla kontakten med sina anhöriga samt att få stöd i en återföreningsprocess. Gruppen som jobbar med flyktigfrågor kan också kallas FIA (står för Familjeåterförening, Invandring och Asyl).

Innan Röda Korset initierar ett efterforskningsärende ska det ha gått minst sex månader sedan personen i Sverige hade kontakt med sina anhöriga. För att en efterforskning ska kunna initieras i Sverige krävs att den sökande tillsammans med en migrationsrådgivare eller en frivillig fyller i en efterforskningsblankett och/eller ett rödakorsmeddelande.

Samtliga frivilliga medarbetare har skrivit på en tystnadsförbindelse och har genomgått specialutbildningar

Vi arbetar med efterforskning, rödakorsmeddelanden och resebidrag, informerar om familjeåterförening, kontaktar myndigheter, ger stöd att skriva överklaganden i anknytningsärenden samt erbjuder medmänskligt stöd och råd.

Kontakten till MASKA-gruppen går via Migrationsrådgivarna:
• Ring tel. 020-41 50 00 med telefontid tisdag-onsdag-torsdag kl. 09:30-12:00
• Svenska Röda Korsets hemsida 
Vårt motto är: familjer får bli hela och vara tillsammans igen!