Du är här: Start/Hörby/Om oss

Om oss

De tre kretsarna
Skicka till:

Du är varmt välkommen med i gemenskapen i någon av våra tre Röda Kors-kretsar; Västerstad, Östraby och Hörby.
Vill du veta mera eller kanske på något annat sätt bidra med något, kontakta gärna någon av oss nedan eller gör ett besök på Röda Korset/Mötesplats Kupan i Hörby.

 

Västerstad: Göran Håkansson / 070-3134443 /  

Östraby: Els-Marie Hansson / 073-3501035 / hansson.40061@gmail.com

Hörby: Anne Andersson/0415-60264/073-0295080 / horbyrodakorskrets@gmail.com
Vår facebook: https://www.facebook.com/H%C3%B6rby-R%C3%B6da-Kors-krets-978961605491657/