Du är här: Start/Hultsfred/Om oss/Hultsfred

Hultsfred

Skicka till:

Hultsfreds Rödakorskrets bildades 1931.
Kretsen har 91  betalande medlemmar. Styrelsen har månatliga sammanträden.

Styrelse

Ordförande: Gunilla Sävenstrand 073-681 25 85 Mail

Kassör kretsen: Kerstin Nilsson tel 0495-41233 Mail

Kassör Mötesplats Kupan: Kerstin Nilsson tel 0495-41233 Mail

Sekreterare:  Yvonne Körner  070-3318929

Övriga ledamöter:
Margaretha Helander
Britt-Marie Landqvist

Samverkansråd: Yvonne Körner och Kerstin Nilsson

Frivilligledare

Besöksverksamhet: Gunilla Sävenstrand 073-681 25 85
Anhörigstöd: Britt-Marie Landquist 076-829 67 22 eller Kerstin Nilsson 070-51 34 340
Medlemsvärvning: Kerstin Nilsson
Sygrupper: Irma Wiberg 073-0763218
Asyl: Margaretha Helander, Britt-Marie Landqvist
Krisberedskap: Gunilla Sävenstrand
Kupangrupp: Gunilla Sävenstrand, Yvonne Körner och Kerstin Nilsson

Revision

Morgan Sävetun 0495-41106
Magnus Blomberg

Ersättare för ordinarie revisions-ledamöter
Rose-Marie Ärleskog
Mats Stenström 

Valberedning
Vakant

Historik om Hultsfredskretsen