Du är här: Start/Hultsfred/Om oss/Mörlunda

Mörlunda

Utflykt med måndagsgruppen Utflykt med måndagsgruppen
Skicka till:

Styrelse

Ordförande : Vakant

Sekreterare: Christina Bergh, 0495-23364

Kassör: Inger Andersson

Övriga ledamöter

Britt-Marie Grybäck, 072-5517298  Mail
Christina Ivarsson 0495-23855
Hanne Olesen - Johansson 0495-23597
Ingegerd Pettersson, 0495-23394
Anna-Greta Carlsson, 070-679 50 85
Inger Andersson, 070-2582205
Lise-Lotte Martinsson 0495-23960

Kretsens postadress
Röda korset Mörlundakretsen
c/o Christina Bergh
Bergstigen 3
57775  MÖRLUNDA  Tel. 0495-23364

Ledamot i Samverkansrådet
Christina Bergh, Ingegerd Pettersson

Mötesplats Kupan
Hanne Olesen,  Christina Bergh

Frivilligledare

Besök o anhörigstöd: Ingalill Rudén, Lise-Lotte Martinsson

Ansvarig för kretsens hemsida: Britt-Marie Grybäck

Ansvarig måndagsgruppen: Mona Axelsson

Ansvariga lotterier och insamlingar: Anna-Greta Carlsson

Medlemsansvarig Lise-Lotte Martinsson

Medlemmar
2016 var det 88 betalande medlemmar

Historik

Mörlunda rödakorskrets bildades den 13 november 1921. Den första styrelsen bestod av fruarna Emmy André, Greta Sjögren, Anna Svensson, fröknarna Milly Pettersson, Adina Sjökvist, Maria Rothstein, herrarna K. A. Svensson Tulunda, Emil Andersson St. Aby, K Adolfsson Grönviken.
Ordförande var Greta Sjögren
Suppleanter var fruarna Ester Svensson, Helga Karlsson, fröken Elsa Rothstein och Ernst Andersson Åkerö.

På det första sammanträdet 14 januari 1922 beslutades att rekvirera sjukbårar. En placerad vid Mörlunda station, en vid Rosenfors station, en vid Ryningsnäs station samt en hos Edvin Karlsson i Bockara.
Det beslutades också att en sjukvårdskurs skulle anordnas.