Du är här: Start/Hultsfred/Om oss/Virserum

Virserum

Skicka till:

Virserums rödakorskrets bildades 1921 och har för närvarande ca 120 medlemmar. Kretsen är aktiv inom flera verksamhetsområden och välkomnar såväl nya medlemmar som aktivt frivilliga.

Styrelse

Ordförande Eva Elmgart 070-3737887 Mail

Kassör Anita Bergström, 0495-31455 Mail

Sekreterare  Ingrid Hagberg 070-5734997 Mail

Ledamöter
Gunilla Nilsson, 070-3629003 Mail
Kerstin Lorentzon 0495-30313
Elisbeth Löfkvist 070-5780678 Mail
Gudrun Gustafsson, 0495-30286 Mail

Ersättare ledamöter
Anna-Lisa Andersson 0495-30354 Mail
Rose-Marie Oscarsson 0495-34033 Mail

Revision

Ordinarie Ledamöter
Wera Svartengren 0495- 49044
Ann-Marie Carlberg 0495-30720
Ersättare Ledamöter
Ulla Spragge 070-9608526
Ingrid Andersen 0495-30025

Frivilligledare

Besök o anhörigstöd
Kerstin Lorentzon, 0495-30313
Anita Bergström, 0495-31455

Flykting
Anita Ackmer, 0495-34011
Eva Elmgart , 070-3737887

Sömnad
Anita Bergström, 0495-31455

Kupan
Anita Bergström, 0495-31455
Kerstin Lorentzon, 0495-30313

Insamling/Kampanj
Anita Bergström, 0495-31455
Ingrid Andersen, 0495-30025,

Medlemsvärvning
Gudrun Gustafsson, 0495-30286
Elisabeth Löfkvist, 070-5780678

Utbildning
Gudrun Gustafsson, 0495-30286,
Nils-Rune Walfridson, 0495-30428

Väntjänst
Gunilla Nilsson, 070-3629003
Anita Bergström, 0495-31455

Lokal krisberedskap
Gunilla Nilsson, 070-3629003
Nils-Rune Walfridson, 0495-30428